ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Utoljára frissítve: 2022. 08. 26.

1. A Szolgáltató

Az otevotnyelv.com weboldalt Kőrösi Bálint EV üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
Szolgáltató cégneve: Kőrösi Bálint EV.
Székhelye, levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, Uzsoki u. 4.
cégjegyzékszáma: 43769889
adószáma: 79755931-1-27
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: beszerzése folyamatban

2. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed www.otevotnyelv.com domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett termékekre és szolgáltatásokra. Kiterjed a szolgáltató által kezelt Facebook és egyéb közösségi oldalakra is. Az ÁSZF 2019.03.01-től visszavonásig érvényes. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás az otevotnyelv.com weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Általános szerződési feltételek minden Felhasználóra és Megrendelőre vonatkoznak (lásd 4. pont). A feliratkozással, regisztrációval valamint megrendeléssel egyidőben az ÁSZF-et elfogadottnak tekintjük.

3. Szolgáltatások és termékek köre

A weboldal ingyenesen elérhető anyagokat tesz közzé(A), (hírlevél és blog formájában), valamint közvetített(B) és saját(C) online oktató anyagokat forgalmaz, valamint nyelvi tréningek szervezésével foglalkozik.

A Szolgáltató tájékoztatásul adja, hogy nem minden termék érhető el közvetlenül a honlapról, valamint maguk a termékek időszakosan érhetőek el új Felhasználók számára.

4. A szolgáltatások igénybevevője, az igénybevétel feltételei

A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó illetve Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen”Szerződő Felek vagy Felek”.

Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a feliratkozással, regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

4.1. Feliratkozás (A)

A Felhasználónak lehetősége van a részben illetve egészében kizárólag emailben küldött tartalmakra feliratkozni. Jellemzően két lépcsős feliratkozás valósul meg az oldalon, kifejezett adatkezelési hozzájárulási lehetőséget biztosítva a Felhasználó részére.

A feliratkozott Felhasználók adataiat, (név, email cím) a ConverKit LLC  kezeli (Az üzemeltető adatvédelmi irányelve.). A weboldalt üzemeltető társaság adatvédelmi irányelve.

4.2. Közvetített, ajánlott termékek (B)

A weboldalon a Szolgáltató által ajánlott illetve közvetített termékek is elérhetőek. Ezen termékeket illetően a megrendelés minden esetében a termékek forgalmazójának szerződéses feltételei irányadóak. A Szolgáltató javasolja, hogy a Megrendelő tájékozódjon ezekről. Az oldalon elérhető partnertermékek (nem Szolgáltató saját termékei, hanem a Szolgáltató partnereinek termékei) esetében a Szolgáltató az általa ajánlott/közvetített termékekért minőségi, adatvédelmi felelősséget nem vállal.

4.3. Megrendelés (C)

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Szolgáltató által értékesített saját készítésű termék, tananyag (a továbbiakban: „termék”).

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. Telefonon, faxon, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, termékleírása) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, hibásan feltüntetett ár nem minősül ajánlattételnek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

5. A megrendelés menete

A megrendelés leadása a hírlevelekre történő feliratkozástól részben vagy egészében elkülönülhet. A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

  • Személyes adatok: vezetéknév és keresztnév; e-mail cím
  • Számlázási adatok: név/cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

Számlázáskor, ha a vevő adatai nem ismertek – abban az esetben, ha a Megrendelő hiányosan vagy nem pontosan adja meg a számlázási adatokat, a szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok valóságtartalmáért. (A hiteles adatok bekérésére két alkalom biztosított a Szolgáltató részéről.)

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elektronikus formátumú termékeket forgalmaz, melyek megrendelésére és kézbesítésére csak elektronikus úton van lehetőség. A Szolgáltató személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget nem biztosít. A termékek hozzáférése online biztosított, így extra szállítási költséggel nem kell számolni. Tájékoztatásul, bizonyos termékek megvásárlásakor, a Megrendelő pénzforgalmi betétszámláját vezető bank valutaváltási költséget számolhat fel, többek között abban az esetben ha nem forintban kerül megadásra a terhelés összege.

A megrendelt terméket az Ügyfél a következő módokon fizetheti ki: online bankkártyás fizetéssel a Paylike rendszeren keresztül (bővebb információ a működésről és adatvédelemről), a Stripe rendszeren keresztül (információ a működésről és adatvédelemről), valamint a tananyagok egy részének felületet biztosító oldal, a teachable.com fizetési szolgáltatón keresztül (az üzemeltető adatvédelmi irányelve). Közvetlen banki átutalásra korlátozottan és időszakosan van lehetőség, készpénzes illetve utánvétes vásárlásra lehetőség nem biztosított. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy nem minden termék esetében elérhető az összes fent részletezett fizetési lehetőség, a Felhasználó konkrét kérdését ezzel kapcsolatban [email protected] címre küldheti.

A Szolgáltató a Megrendelő fizetési adatait nem kezeli vagy tárolja, ezen folyamatokban illetékes adatkezelőket lásd az Adatvédelmi nyilatkozatban. A Megrendelő fizetési és számlázási adatait köteles esetleges változást követően aktualizálni.

A termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számla a vásárlást követő 15 napon belül készül el, és kerül a Megrendelő részére elektronikus kézbesítésre. A Szolgáltató tájékoztatásul adja, hogy a teachable.com weboldalon keresztül értékesítésre került termékek, vásárlások esetében a pénzügyi teljesítést valamint az erre vonatkozó adatkezelést, továbbá a befizetésről szóló bizonylat kiállításáért és kézbesítéséért a teachable.com weboldal felelős, a fenti ügyletek az oldal általános szerződési feltételei alapján kerülnek teljesítésre.

A Szolgáltató a megrendelt elektronikus termékekhez a termék árának kiegyenlítését követően lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 7 munkanapon belül hozzáférést biztosít a Megrendelő részére.
Megrendelő a regisztrációkor/feliratkozáskor megadott adatait a rendelést megelőzően bármikor módosíthatja.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül, és utólagosan visszakereshető.   

6. Jelentkezés visszautasítása

A regisztrációval Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató akár azonnal, akár a későbbiekben indoklás nélkül elutasíthatja a jelentkezését/ megrendelést . Ebben az esetben a már kifizetett legutolsó hónap teljes díját visszautalja, és a számlázást ennek megfelelően korrigálja Megrendelő felé.  

7. Elállás, felelősség

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól termék átvételétől számított 14 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján gyakorolhatja a [email protected] e-mail címre küldött levelében.

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül elindítani a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeg visszautalását. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget kizárólag elektronikus úton, az eredeti befizetést indító adataival megegyező fogadási adatokkal utalja/teljesíti. Elállás és a megrendelt termék árának visszatérítése esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8. Szerzői jogok

A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak.
A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, részben vagy egészben közzétenni.
A termékeket tilos másolni, terjeszteni, értékesíteni, harmadik személy részére hozzáférést biztosítani.

9. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás az otevotnyelv.com weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szolgáltató termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt, és Facebook csoportot tart fenn. A szolgáltatói Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak sem megrendelésnek. A szolgáltató Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a szolgáltató nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a szolgáltató előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó és Megrendelő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó/Megrendelő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban a [email protected] email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: [email protected], [email protected]

A szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata ide kattintva érhető el.